Výstavba domu do štádia „HOLODOM” - Nizkoenergeticke domy|CS KONCEPT trade

 
 
 
 
Úvod > Výstavba domu do štádia „HOLODOM”
 

2. Výstavba domu do štádia „HOLODOM” s prípravou na energetickú kategóriu A1

"HOLODOM” je jednou z úrovní realizácie rodinného domu, pre ktorú sa s našou spoločnosťou môžete rozhodnúť. Rodinný dom realizovaný do štádia "HOLODOM" je medzistupňom medzi hrubou stavbou a "DOMOM NA KĽÚČ". Garantujeme vysokú kvalitu realizovaných prác, rýchlosť výstavby a serióznu cenu.  

Rozpis materiálov a prác, ktoré sú v cene pri objednaní výstavby rodinného domu do štádia „HOLODOM”s prípravou na energetickú kategóriu A1:

1Založenie stavby a  základových konštrukcií - výkopové práce – výkop základových pásov, zhutnenie a štrkovanie základových pásov, premiestňovanie zeminy v rámci pozemku, betónovanie základových pásov bez výstuže, zhutnenie zeminy a štrkový zhutnený zásyp s kari sieťou pod základovú dosku, 1 rada betónových tvárnic + betónová zálievka +   železná výstuž, vodorovná sanita, pásovina bleskozvodu, betónovanie a vibrovanie základovej dosky. 

2Dodávka a konštrukcia obvodových stien z thermodielcov  PKC35 ( U = 0,15 Wm2/K), so železobetónovou výstužou s vnútorným a vonkajším zateplením, prekladové thermodielce  z materiálu Neopor® so železobetónovou výstužou a zateplením.

Konkrétne:

·        Dodávka a murovanie vnútorných priečok z pórobetónu a železobetónového venca na nosných stenách

·        Dodávka a montáž plastových okien ( trojsklo) – 6-komorový profil GEALAN 8000, kovanie MACO, vchodových dverí GAVA 150,  interiér aj exteriér biela farba

·        Vonkajšie (kovové) a vnútorné (plastové biele) parapetné dosky

·        Dodávka a montáž jednokomínového telesa, príprava na vykurovacie teleso

·        Hydroizolácia – asfaltový penetračný náter, jedna vrstva Hydrobit pritavením

·        Zateplenie sokla –  extrudovaný EPS (3 - 5 cm)

3. Strop  - závesná konštrukcia s UD profilov, sadrokartónový podhľad, parozábrana, 30 cm zateplenie Isover

4. Konštrukcia strechy  - dodávka a montáž dreveného krovu, strešná krytina Mediterran Danubia Colorsystém, paropriepustná fólia , komplet klampiarske výrobky  (ríny, zvody dažďovej  vody s vyústením do trativodu na pozemku, oplechovanie komína )

5Rozvody slaboprúd 220 V, resp. 400 V  vypínače a zásuvky Legrand,  osadenie el. rozvodnej skrine komplet

6.Príprava a rozvody pre satelitný príjem TV

7. Kompletná vnútorná kanalizácia, rozvody teplej a studenej vody ( hliníko-plast) 

8. Kúrenie teplovodné podlahové- systémová doska, vrátane dodávky a montáže elektrického kotla 12 kW a 120l zásobníka TÚV

9. Vonkajšie prípojky  ( z domu na hranicu pozemku) - kanalizácia, plyn, elektro, voda

10. Zateplenie podlahy – 10 cm podlahový tvrdený EPS, dilatačná páska + betónový poter s plastifikátorom

11. Vnútorné povrchové úpravy stien – sklotextilná mriežka, lepidlo , tenkovrstvá vápennocementová omietka do 5 mm

12. Podhľad presahu strechy – konštrukcia z UD profilov, záklop s OSB dosky, fasádny EPS hrúbky 20mm,  povrchová úprava vo farbe fasádnej omietky

13. Čiastočný záklop stropu – drevená konštrukcia + OSB dosky hrúbky 22 mm ( plocha cca 12 m2) s výklopným schodiskom

14. Revízna správa elektro + bleskozvod

Čas výstavby domu do štádia "HOLODOM" s úžitkovou plochou cca 110 m2   je približne 80 dní +  technologicky nevyhnutné prestávky.