Výstavba nízkoenergetického domu do štádia „HRUBÁ STAVBA”| CS KONCEPT trade

 
 
 
 
Úvod > Výstavba domu do štádia „HRUBÁ STAVBA”
 

1. Výstavba domu do štádia „HRUBÁ STAVBA”

Rodinný dom realizovaný do štádia „HRUBÁ STAVBA” je určený pre klientov, ktorí si následné profesie a materiály vedia zabezpečiť sami. Vďaka technológií thermotvárnic naša spoločnosť garantuje realizáciu hrubej stavby na vysokej úrovni za seriózne ceny.                                              

Rozpis materiálov a prác, ktoré sú v cene pri objednaní výstavby rodinného domu do štádia „hrubá stavba”:

1Založenie stavby a  základových konštrukcií - výkopové práce – výkop základových pásov, zhutnenie a štrkovanie základových pásov, premiestňovanie zeminy v rámci pozemku, betónovanie základových pásov bez výstuže, zhutnenie zeminy a štrkový zhutnený zásyp s kari sieťou pod základovú dosku, 1 rada betónových tvárnic + betónová zálievka +   železná výstuž, vodorovná sanita, pásovina bleskozvodu, betónovanie a vibrovanie základovej dosky. 

2Dodávka a konštrukcia obvodových stien z thermodielcov  PKC35 ( U = 0,15 Wm2/K), so železobetónovou výstužou s vnútorným a vonkajším zateplením, prekladové thermodielce  z materiálu Neopor® so železobetónovou výstužou a zateplením.

Konkrétne :

·        Dodávka a murovanie vnútorných priečok z pórobetónu a železobetónového venca na nosných stenách

·        Dodávka a montáž plastových okien ( trojsklo) – 6-komorový profil GEALAN 8000, kovanie MACO, vchodových dverí GAVA 150, biela farba interiér aj exteriér

·        Vonkajšie (kovové) a vnútorné (plastové biele) parapetné dosky

·        Dodávka a montáž jednokomínového telesa, príprava na vykurovacie teleso

·        Hydroizolácia – asfaltový penetračný náter, jedna vrstva Hydrobit pritavením

3. Konštrukcia strechy  - dodávka a montáž dreveného krovu, strešná krytina Mediterran Danubia Colorsystém, paropriepustná fólia , komplet klampiarske výrobky  (ríny, zvody dažďovej  vody, oplechovanie komína )

Čas výstavby domu do štádia "HRUBÁ STAVBA" s úžitkovou plochou cca 110 m2  je  približne 30 dní + technologicky nevyhnutné prestávky.

Celý článok...