Nízkoenergetické domy a ich výhody voči bežnej výstavbe

 
 
 
Kontaktujte nás, ochotne Vám pomôžeme cskoncept@cskoncept.sk +421 915 793 176 Hlavná 17, 930 40 Čakany Facebook - CSKoncept CSKoncept
 
 
 
Úvod > Blog > Nízkoenergetické domy a ich výhody voči bežnej výstavbe
 

Nízkoenergetické domy a ich výhody voči bežnej výstavbe

Daň, akú si vyberá ľudská činnosť na Zemi, je čoraz vyššia. Každodenné aktivity obyvateľov svojou troškou prispievajú k zhoršeniu environmentálnej vyhliadky a prognózy nie sú práve najoptimistickejšie. Každá iniciatíva, ktorá sa pokúša zvrátiť a spomaliť tento negatívny trend je teda chválitebná. Využívanie metskej hromadnej prepravy, recyklovanie, prípadne stavba nízkoenergetických rodinných domov. 

A práve na posledné menované zacielime v tomto texte. Povieme si niečo o výhodách takéhoto druhu stavieb voči konvenčným domom, ale aj o ich vplyve na životné prostredie okolo nás.
 

Úspora energie, aj peňazí

 
Univerzálna, všeobecne platná definícia nízkoenergetického domu sa hľadá pomerne ťažko, najmä vo vzťahu ku konkrétnym číslam, predovšetkým spotrebe. Takéto štandardy sa líšia od krajiny ku krajine a teda stavba, spĺňajúca tento rámec v jednom štáte, z neho môže vytŕčať u suseda. Pre zjednodušenie považujme za nízkoenergetický taký dom, ktorý má v porovnaní s bežnými obytnými stavbami 2-3x nižšiu spotrebu energií.
 
Už tu sa nám teda rysuje jedna z primárnych výhod takýchto obydlí. Úspora energie sa odrazí na nižších poplatkoch. Tieto ušetrené peniaze následne môžu byť využité iným, užitočným spôsobom.
 
Spotreba energií je pri nízkoenergetických domoch stlačená nadol ako využitím vhodných stavebných materiálov (predovšetkým tepelnej izolácie), tak aplikovaním inovatívnych technológií (rekuperácia, kolektory, tepelné čerpadlá a pod.), rovnako aj racionalizáciou bývania (zonáciou, rozumným vetraním, koncept obnoviteľných energií a pod.)
 

Ekologické a estetické

 
Nízkoenergetické domy zanechávajú na životnom prostredí oveľa menšiu stopu ako bežná výstavba. Aj rôzne budovy produkujú emisie, ročne ide o niekoľko miliárd ton. Práve použitím obnoviteľných zdrojov energie a ďalších racionálnych šetriacich mechanizmov dokážu nízkoenergetické stavby tieto svoje negatívne vplyvy minimalizovať, až úplne odstrániť.
 
Ekologickosť takýchto budov je jedným z kľúčových faktorov v rámci filozofie tzv. trvalo udržateľného rozvoja. Dizajn a technológie týchto stavieb (využívanie solárnej energie, obnoviteľných zdrojov, rekuperácie a podobne) majú priamy vplyv na minimalizáciu škodlivých vplyvov na naše životné prostredie.
 
V neposlednom rade je devízou nízkonenergetických domov aj akási estetickosť, resp. súlad so životným prostredím. Tieto stavby sú totiž často navrhované tak, aby zapadali do prírodného koloritu vo svojom okolí a nepôsobili rušivo.
 

Súčasné trendy

 
Poďme sa bližšie pozrieť na niektoré z populárnych trendov, využívaných v nízkoenergetickom staviteľstve:
 
  • rekuperácia vzduchu je v skratke spôsob vetrania, ktorým sa spätne získava teplo vysielané von z domu. Tepelný výmenník odoberie časť termálnej energie odpadovému vzduchu a predá ho čerstvému, čím dochádza k predohrevu a tým pádom aj energetickej úspore.
  • fotovoltické panely sa využívajú ako alternatívny spôsob výroby elektrickej energie v domácnosti, pričom voči konvenčným spôsobom taktiež prinášajú úsporu. Svoj význam majú aj pri ohreve vody a vykurovaní.
  • obnoviteľné zdroje energie majú v nízkoenergetických rodinných domoch tiež veľký význam, pričom ide o rôzne druhy, napríklad spomínanú slnečnú, vodnú, geotermálnu, veternú, biopalivá a podobne
  • stavebné materiály zohrávajú úlohu vzhľadom na tepelnú izoláciu, ale aj obloženie nízkonenergetických domov, čím tiež prispievajú k zníženiu spotreby. Populárnou voľbou je najmä drevo, využívané sú tiež vápennopieskové tehly, pórobetón, minerálna vata, slama, prípadne kombinácie týchto materiálov.
  • tepelná izolácia má za úlohu obmedziť tepelné straty, ktoré sa výrazne vedia podpísať na zvýšenej spotrebe energií a to predovšetkým v zimných mesiacoch. Za účelom zvýšenia jej efektivity nestojí len dobra voľba stavebných materiálov, ale aj zonácia izieb a voľba a umiestnenie okien.
  • systém inteligentnej domácnosti je jeden z najnovších trendov v nízkoenergetických domoch a spočíva vo využívaní úsporných sporebičov, ktoré dynamicky reagujú na meniace sa podmienky. Svetlá sa zhasínajú, keď je miestnosť prázdna, teplota interiéru sa samo-reguluje vzhľadom na vonkajšiu a podobne.