Neopor: inteligentné riešenie pre nízkoenergetické a pasívne rodinné domy

 
 
 
Kontaktujte nás, ochotne Vám pomôžeme cskoncept@cskoncept.sk +421 915 793 176 Hlavná 17, 930 40 Čakany Facebook - CSKoncept CSKoncept
 
 
 
Úvod > Blog > Neopor: inteligentné riešenie pre nízkoenergetické a pasívne rodinné domy
 

Neopor: inteligentné riešenie pre nízkoenergetické a pasívne rodinné domy

Na základe náročných požiadaviek na úsporu energií  sa výskumníci zaoberali už dlhý čas myšlienkou vytvoriť dokonalý izolant vhodný pre využitiev stavebníctve. 

S inovatívným riešením prišla na trh firma BASF®, ktorá  zlepšila tepelno-izolačné vlastnosti EPS a vyvinula izolačný materiál novej generácie Neopor®.  Základom izolantu Neopor® od firmy BASF® je Styropor ®, ktorý obsahuje nanometrické častice grafitu.


 

Grafitové častice pôsobia ako mikroskopické absorbéry a zároveň reflektory v molekulárnej štruktúre materiálu, čím sa podarilo výraznou mierou zablokovať prestupu tepelného žiarenia. Tým sa dosiahla už pri veľmi nízkej hmotnosti výrazne vyššia tepelno-izolačná schopnosť.  Neopor® je striebro-sivej farby. Neopor® je chránená značka  firmy  BASF® .

Základné vlastnosti materiálu Neopor® sú : nízka hmotnosť, neobsahuje látky škodiace ozónovej vrstve planéty, označované ako freóny , má nízku nasiakavosť , je vysoko odolný voči mikroorganizmom, nepodlieha plesniam a nehnije, je ekologicky nezávadný – používa sa  v zdravotníckom a potravinárskom priemysle , netoxický , má vysokú ekonomickú efektívnosť – pri zateplení budov je úspora nákladov na energie cca 50% - 70% .

Neopor® s objemovou hmotnosťou 15kg/m3 dosahuje λ = 0,032W/mK. Pri klasickom bielom EPS by sme museli použiť hmotu s objemovou hmotnosťou minimálne 32kg/m3, aby sme dosiahli hodnotu λ ako má materiál Neopor®.

Konštrukčný stavebný systém strateného debnenia z našich thermotvárnic používa materiál Neopor® s objemovou hmotnosťou 24kg/m,čomu zodpovedá λsum = 0,031 W/mK. Tým sa zásadne zlepšila pevnosť a tepelná izolácia thermotvárnic ktoré slúžia ako stratené debnenie pri realizácii stavieb rodinných domov.

Trendy do budúcna poukazujú na výstavbu  nízkoenergetických a pasívnych domov. Rastie záujem o domy pasívne, ktoré majú spotrebu tepla na vykurovanie menšiu než 15 kWh/(m2·a). Súčiniteľ prechodu tepla plášťa u pasívnych domov musí byť menší než 0,15 W·m-2·K-1 a súčiniteľ prestupu tepla výplňami otvorov menší než 0,80 W·m-2·K-1.

V Európe sa počet pasívnych domov každým rokom zdvojnásobuje. U nás množstvo realizovaných pasívnych domov zatiaľ zaostáva za Nemeckom a Rakúskom. Je možné očakávať, že výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov u nás aj v Českej republike porastie.